Kategorie: Akupunktura

Léčba tinnitu čínskou medicínou

Tinnitus je charakterizován obtěžujícím hučením, šuměním, zvoněním či jakýmkoli nepříjemným zvukem v uších, který negativně ovlivňuje kvalitu života.

Tinnitus postihuje jednoho z deseti lidí a kolísá v intenzitě i trvání. Vyvolávající příčiny mohou být velmi rozmanité a někdy obtížně identifikovatelné – ztráta sluchu, dlouhodobá expozice hluku, stres, vyčerpání, některé léky, tumory a řada dalších. Tinnitus může v některých případech vést i ke hluchotě. Jeho léčba nebývá snadná pro západní ani východní medicínu, ale je léčitelný. Pomocí čínské medicíny dochází k úplnému vyléčení přibližně ve třetině případů, u většiny pacientů dochází alespoň ke zmírnění intenzity a frekvence obtíží.

Z pohledu čínské medicíny rozlišujeme dva základní typy tinnitu. Tinnitus „od ledvin“, charakterizován pozvolným nástupem potíží, dominuje jemné šumění či bublání nízkým tónem v obou uších, které se zvýrazní v klidu po ulehnutí do postele. Tinnitus „od jater“ typicky vzniká náhle, po předchozí emoční či fyzické zátěži, nadměrném stresu, pobytu v extrémním hluku. Často bývá postižení jednostranné a intenzita kolísá v průběhu dne. V praxi se opakovaně setkáváme s oběma typy tinnitu u jednoho klienta.

Léčba spočívá v ošetření „kořene nemoci“ – dráhy ledvin a jater plus v napíchnutí specifických akupunkturních bodů na drahách, které obkružují ucho. Pro maximální terapeutický efekt aplikujeme intenzifikovaný protokol podle Dr. XIA SHUWEN. Léčebné schéma sestává z 10 sezení v co nejkratším možném intervalu, tzn. klient dochází na terapie každý pracovní den po dobu 14 dnů. Sezení trvá 30 min, používají se speciální akupunkturní jehly. V případě potřeby se léčebná kúra po 1–2 měsících opakuje. Klientovi je současně doporučena vhodná bylinná terapie.

Karpální tunel

Syndrom karpálního tunelu je díky počítačům fenoménem poslední doby. Přetěžování zápěstí zvláště na pravé ruce je typické pro dnešní populaci.

Více o  'Karpální tunel' »

Klimakterium jinak

Klimakterium, přechod, menopauza patří mezi denně řešené potíže, se kterými k nám pacientky chodí.

Více o  'Klimakterium jinak' »

Alternativní podpora u onkologických onemocnění

Zhoubné nádory patří k nejzávažnějším onemocněním a jsou na druhém místě v příčinách úmrtnosti. Západní medicína nabízí velmi razantní způsoby terapie – operativní řešení, chemoterapii a ozařování. Všechny tyto postupy zásadním způsobem zasahují do rovnováhy organismu a zanechávají po sobě výrazné stopy. Čínská medicína napomáhá obnovit energetickou harmonii těla a eliminovat toxické vedlejší účinky.

Více o  'Alternativní podpora u onkologických onemocnění' »

Úzkostné stavy a akupunktura

Úzkost můžeme definovat jako kombinaci emocí, zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy. Bývá doprovázena fyzickými příznaky jako je bušení srdce, pocit nevolnosti, bolest na hrudi a zkrácené dýchání. Intenzita úzkosti je různá, od lehkého neklidu až po stav výrazné paniky. Pokud je reakcí na výjimečnou stresovou situaci, je přirozená a žádoucí – pomáhá nám na stres reagovat.  Je-li ale reakcí na každodenní, běžné situace, stává se nemocí.

Více o  'Úzkostné stavy a akupunktura' »

Akupunktura v léčbě deprese

Pojmem deprese (z latinského DEPRIMERE – utlačovat, umlčovat) označujeme soubor duševních a tělesných příznaků (beznaděj, zoufalství, únava, nespavost, podrážděnost, úzkost, osamocenost, nesebedůvěra, pocity viny, problémy s koncentrací, …) a dlouhodobý pokles nálady. Deprese tvoří 30-40 % všech psychiatrických onemocnění a vyskytují se dvakrát častěji u žen, zejména v období 55-60 let věku. V moderní době dochází k prudkému nárůstu depresí.

Akupunkturou proti depresi

Akupunkturou proti depresi

Více o  'Akupunktura v léčbě deprese' »

Endometrioza

Endometrioza je nejčastější gynekologickou nemocí v reprodukčním věku žen a její výskyt v populaci stále narůstá. Je příčinou bolestivé, nepravidelné menstruace a neplodnosti. Západní medicína nabízí pouze hormonální terapii nebo chirurgické řešení, my však víme, že existují i šetrnější možnosti.
Více o  'Endometrioza' »

Bachovy květové esence a akupunktura

Bachovy květové esence jsou výtažky z květů a stromů, které umějí vyrovnávat naše emoce a tím harmonizovat celou naši existenci. Existuje 38 esencí, z nichž každá působí na nějakou negativní emoci – rozeznáváme esence na strach, závist, žárlivost, pocit přetížení, únavu, hněv, podrážděnost… Kombinací akupunktury a Bachových esencí dosáhneme rychle a účinně srovnání organismu na obou úrovních – psychické i fyzické.

Více o  'Bachovy květové esence a akupunktura' »

Trojklanný nerv – n.trigeminus

Zánět trojklanného nervu (neuritis n.trigemini) je velice bolestivé onemocnění – krutá bolest postihuje tvář, dolní čelist, jazyk, může vystřelovat do ucha. Vzniká mechanickým podrážděním nervu, prostupem infekce z okolí, prochladnutím anebo provází jiné systémové onemocnění. Bolesti jsou tak intenzivní, že pacienta doslova paralyzují. Akupunktura je v těchto případech netradičním, ale efektivním řešením.
Více o  'Trojklanný nerv – n.trigeminus' »

Akupunktura a očkování

Může akupunktura nahradit očkování? Očkování je podle čínské medicíny vpravení horkého toxinu do organismu. A tento horký toxin v něm přetrvává a způsobuje nejrůznější komplikace.

V naší praxi potom vidíme jak dítě, které bylo dříve naprosto zdravé, trpí po aplikaci vakcíny na neustálé virózy, angíny, záněty středouší. V horším případě dojde k rozvoji závažného onemocnění jako je atopický ekzém, astma, epilepsie, autismus, roztroušená skleróza nebo cukrovka.

Pokud se rodiče rozhodnou i přes toto riziko dítě naočkovat, měli by především dbát na to, aby bylo v době očkování zcela zdravé – tedy aby nemělo ani rýmu. Po očkování by pak nemělo být vystaveno nadměrné fyzické zátěži ani slunečnímu záření.

Na naší klinice pomáháme očkovaným dětem dvojím způsobem. Jednak před očkováním zkontrolujeme energetickou bilanci pacienta a maximálně jej zharmonizujeme. A také po očkování zkontrolujeme, které akupunkturní dráhy byly vakcinací poškozeny, a následky srovnáme. Používáme k tomu akupunkturu anebo (u větších dětí) kombinaci akupunktury a čínských bylin. Akupunktura má tu výhodu, že jde o metodu bezpečnou, téměř nebolestivou a bez vedlejších účinků. Lze ji aplikovat prakticky od narození. U malých dětí se jehlička pouze napíchne a hned vytáhne, celá procedura tedy trvá několik sekund a je v podstatě nebolestivá.

U dětí starších jednoho roku používáme i čínské bylinky – buď ve formě čajů anebo tablet. Ty děťátko spolkne anebo je maminka rozdrtí a zamíchá do jídla či pití.

Bolesti v zádech – léčení akupunkturou

S bolestí zad – krční, hrudní nebo bederní páteře se během života potkal snad každý z nás  a spoustu pacientů trápí tento problém dlouhodobě. Akupunktura v kombinaci s čínskými masážemi Tuina jsou účinným řešením, které (na rozdíl od chemických léků) nemají pro organismus žádný negativní vedlejší dopad. Reakce našich pacientů mluví samy za sebe.
Více o  'Bolesti v zádech – léčení akupunkturou' »

Stavy po cévní mozkové příhodě

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice je třetí nejčastější příčinou úmrtí v ČR,  polovina přeživších zůstává velmi těžce invalidních. Následky mohou být v oblasti motorické (slabosti, parézy, plegie, třes), psychické (deprese, úzkosti, apatie, neklid) i řečové (kompletní nebo částečná afázie). Akupunktura je velmi účinnou metodou ke zmírnění až anulování těchto stavů.
Více o  'Stavy po cévní mozkové příhodě' »

Podpora imunity

Nachlazení, virózy, chřipky, angíny…všichni dobře víme, co to je. Ale jen někteří z nás vědí, že se tyto nemoci dají léčit výhradně přírodní cestou – rychle a účinně. A co víc – imunitní systém můžeme posílit a nemocem tak předejít.

Více o  'Podpora imunity' »

Opožděný vývoj dětí, Downův syndrom

Pokud  Vaše děťátko trpí Downovým syndromem anebo se z mnoha jiných možných důvodů opožďuje v psychomotorickém vývoji, možná byste měli vyhledat čínskou medicínu…
Více o  'Opožděný vývoj dětí, Downův syndrom' »

TUINA masáž

Energetická masáž TUINA  je součástí léčebného systému tradiční čínské medicíny. Využívá systému akupunkturních drah a bodů, zcela bez vedlejších účinků optimalizuje tok energie a krve v těle. V čínských nemocnicích jsou celá oddělení, kde se pacienti léčí pouze těmito masážemi – a to nejen s problémy pohybového aparátu, ale i s obtížemi jako je nespavost, únava, deprese, bolesti hlavy, gynekologické potíže, neplodnost…
Více o  'TUINA masáž' »

Alergie a léčba akupunkturou

Alergie může vzniknout na cokoliv a kdykoliv v průběhu života, nezáleží na tom, jak jsme staří. Většina současné populace trpí nějakým druhem alergie – pylovou, potravinovou, sluneční, kontaktní…. Akupunktura je zde účinnou léčebnou metodou, o čemž svědčí i příběhy našich pacientů.
Více o  'Alergie a léčba akupunkturou' »

Děti a akupunktura

Akupunktura je metodou velmi bezpečnou, účinnou a jemnou a děti na ni reagují překvapivě rychle.

Máme dlouholeté zkušenosti s léčbou akutních stavů (horečky, záněty středního ucha, žaludeční a střevní infekce) i problémů chronických (ekzémy, alergie, astma,noční pomočování, opožděný vývoj aj.). Výborné výsledky máme i na poli prevence.

Děti a dospělí se liší jak v diagnóze, tak i v léčbě – proto k našim malým pacientům přistupujeme odlišně (používáme tenčí jehličky na kratší dobu, u těch nejmenších je dokonce neponecháváme v těle vůbec – akupunkturní bod pouze napíchneme a hned jehličku vytáhneme). Věk není kontraindikací při léčbě akupunkturou – děti můžeme léčit prakticky hned od narození.
Více o  'Děti a akupunktura' »

Štítná žláza – léčba akupunkturou

Poruchy činnosti štítné žlázy v poslední době narůstají takřka geometrickou řadou. Přečtěte si, jak se s nimi dokáže vypořádat čínská medicína.
Více o  'Štítná žláza – léčba akupunkturou' »

Jaterní onemocnění

Jaterní onemocnění často postihuje současnou populaci.
Více o  'Jaterní onemocnění' »

Dýchací potíže a akupunktura

Akupunkturou lze účinně pomoci také při dýchacích potížích.
Více o  'Dýchací potíže a akupunktura' »

Problémy s močovými cestami

Onemocnění močových cest potrápilo v nejrůznější formě většinu z nás. I tyto stavy nám pomáhá zvládat čínská medicína.
Více o  'Problémy s močovými cestami' »

Tenisový a golfový loket, bolesti lokte

Při problémech s pohybovým aparátem je akupunktura metodou volby – bolesti lokte akutní i chronické, tzv. tenisový nebo golfový (oštěpářský) loket léčíme čínskou medicínou většinou úspěšně.
Více o  'Tenisový a golfový loket, bolesti lokte' »

Vyvolání porodu

Pokud nastávající maminka přenáší miminko, vyvolává západní medicína porod pomocí různých chemických preparátů. Účinnost je vysoká a porod se ve většině případů spustí velmi rychle po jejich aplikaci, čímž vnutíme děťátku hodinu narození a tím i horoskop, numerologické údaje atp. Pokud napichujeme za účelem vyvolání porodu akupunkturu, má miminko až pět dní na to, aby se narodilo – a samo si tedy v rámci této doby zvolí čas, kdy přijde na svět. Maminky k nám tedy v ideálním případě přicházejí ihned po termínu porodu a začínáme pracovat na jeho spuštění.
Více o  'Vyvolání porodu' »

Akupunktura v těhotenství

Těhotenství je období, kdy v těle nastávající maminky probíhá mnoho změn – a každá žena prožívá tuto dobu jinak. Metodami čínské medicíny dokážeme výrazně prospět mamince i miminku.
Více o  'Akupunktura v těhotenství' »

Únava, nespavost

Problémy se spánkem a následná únava je častým steskem současnosti. Doba je opravdu rychlá a řada z nás trpí vyčerpáním, přetížením či dokonce únavovým syndromem. Akupunktura a/nebo čínské bylinky umí pomoci…
Více o  'Únava, nespavost' »

Onemocnění očí

Zrak je pro člověka nejdůležitějším ze smyslů, až 80 % všech podnětů vnímáme očima. O tom, že akupunktura pomáhá i při postižení zraku, nám píší naši pacienti.
Více o  'Onemocnění očí' »

Trávicí potíže – léčba akupunkturou

Problémy trávicího traktu určitě zažil každý z nás: zvracení, průjmy, nadýmání, bolesti břicha… Ať už je jejich příčina jakákoliv, vyplatí se zkusit hledat alternativní řešení – ať už cestou akupunktury nebo čínských bylin.
Více o  'Trávicí potíže – léčba akupunkturou' »

Gynekologie

Gynekologická problematika je opravdu široká – patří sem bolestivá či nepravidelná menstruace, ztráta menstruace, problémy s otěhotněním, stejně jako cysty, myomy či potíže v klimakteriu. Řešení těchto problémů pomocí akupunktury a čínských bylin vyhledává řada našich pacientek.
Více o  'Gynekologie' »

Hubneme s akupunkturou

V boji s nadváhou dokážeme našim klientům pomoci akupunkturou, sestavením vhodného jídelníčku i čínskými bylinami. O účinnosti našich metod svědčí následující řádky.
Více o  'Hubneme s akupunkturou' »

Kožní vyrážky, ekzém, akné

Bez vedlejších účinků vám dokážeme pomoci, když potřebujete řešit kožní vyrážku, akné, ekzém, svědění a jiná kožní onemocnění. Níže uvedené děkovné dopisy lidí jenom potvrzují, že náš alternativní přístup je mnohem účinnější než soudobá západní medicína.
Více o  'Kožní vyrážky, ekzém, akné' »

Stres a psychické problémy

Je už asi v dnešním světě normální, že stresem a navazujícími psychickými problémy a potížemi trpí velká část populace. Pokud si na úzkost, bolení hlavy, sevření na hrudi a jiné projevy stresu berete prášky, tak vězte, že to můžete zkusit i jinak. Jak? Akupunkturou a čínskými masážemi Tuina. Následující reakce lidí o tom vypovídají.
Více o  'Stres a psychické problémy' »

Chřipka, angína, nachlazení, rýma, bolení v krku

I při  běžných nemocech jako je nachlazení, popř. chřipka nebo angína může být akupunktura nápomocná. Cílem je rychle se nachlazení zbavit popř. zmírnit a urychlit jeho průběh. Následující reakce našich pacientů vypovídají o tom, že alternativní léčba na naší klinice je rychlá a účinná.
Více o  'Chřipka, angína, nachlazení, rýma, bolení v krku' »

Noční pomočování

Enuréza neboli noční pomočování trápí celých 10 % šestiletých dětí. Přitom nemusí být pro naše malé pacienty noční můrou – akupunktura i jiné metody čínské medicíny dokáží tento problém zcela odstranit.
Více o  'Noční pomočování' »

Akupunktura a bolesti kloubů

S akupunkturou na bolesti kloubů.
Více o  'Akupunktura a bolesti kloubů' »©   Chcete se sebou začít konečně něco dělat Osobní trenérka fitness Praha.   Zajímavé články o akupunktuře a o léčení rovněž najdete na encyklopedii Wikina.

[CNW:Counter]