Léčba tinnitu čínskou medicínou

Tinnitus je charakterizován obtěžujícím hučením, šuměním, zvoněním či jakýmkoli nepříjemným zvukem v uších, který negativně ovlivňuje kvalitu života.

Tinnitus postihuje jednoho z deseti lidí a kolísá v intenzitě i trvání. Vyvolávající příčiny mohou být velmi rozmanité a někdy obtížně identifikovatelné – ztráta sluchu, dlouhodobá expozice hluku, stres, vyčerpání, některé léky, tumory a řada dalších. Tinnitus může v některých případech vést i ke hluchotě. Jeho léčba nebývá snadná pro západní ani východní medicínu, ale je léčitelný. Pomocí čínské medicíny dochází k úplnému vyléčení přibližně ve třetině případů, u většiny pacientů dochází alespoň ke zmírnění intenzity a frekvence obtíží.

Z pohledu čínské medicíny rozlišujeme dva základní typy tinnitu. Tinnitus „od ledvin“, charakterizován pozvolným nástupem potíží, dominuje jemné šumění či bublání nízkým tónem v obou uších, které se zvýrazní v klidu po ulehnutí do postele. Tinnitus „od jater“ typicky vzniká náhle, po předchozí emoční či fyzické zátěži, nadměrném stresu, pobytu v extrémním hluku. Často bývá postižení jednostranné a intenzita kolísá v průběhu dne. V praxi se opakovaně setkáváme s oběma typy tinnitu u jednoho klienta.

Léčba spočívá v ošetření „kořene nemoci“ – dráhy ledvin a jater plus v napíchnutí specifických akupunkturních bodů na drahách, které obkružují ucho. Pro maximální terapeutický efekt aplikujeme intenzifikovaný protokol podle Dr. XIA SHUWEN. Léčebné schéma sestává z 10 sezení v co nejkratším možném intervalu, tzn. klient dochází na terapie každý pracovní den po dobu 14 dnů. Sezení trvá 30 min, používají se speciální akupunkturní jehly. V případě potřeby se léčebná kúra po 1–2 měsících opakuje. Klientovi je současně doporučena vhodná bylinná terapie.©   Chcete se sebou začít konečně něco dělat Osobní trenérka fitness Praha.   Zajímavé články o akupunktuře a o léčení rovněž najdete na encyklopedii Wikina.

[CNW:Counter]